Screeningtester
Förutse arbetspresentation

Test som förutsäger arbetsprestation

Med hjälp av moderna och vetenskapligt säkerställda testmetoder, tex begåvningstester och personlighetsinventorier som används i kombination med djupintervjuer får vi en tydlig bild av kandidatens personlighet och potential som ledare eller specialist. Urvalets konsulter är certifierade användare av psykologiska test vid personbedömning i arbetslivet samt pedagogiska analysverktyg för effektiv utveckling.

  • Hogan Assessment System/HAS med deltesten: HPI, HDS och MVPI (mäter personlighet + motiv/värderingar/preferenser och är lämpligt vid urval och kulturmatchning)
  • Matrigma (utforskar problemlösnings- och slutledningsförmåga och fallenhet att urskilja logiska samband)
  • MINT (mäter personlig lämplighet för olika positioner)
  • PJP (mäter personlighet och begåvning)
  • IPU Talent Insights (kombinationsrapport som ger en bild av beteende + drivkrafter och utgår från varje enskild individs unika kombination)
  • IPU TriMetrix (kartlägger personens inneboende talang och potential)